Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen)

Title: Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen)
Source document: Pisarkowa, Krystyna. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 321-323
Extent
321-323
Type
Article
Language
German
Rights access
open access
License: Not specified license