K vyjadřování modality tázacích vět v češtině z hlediska historického

Název: K vyjadřování modality tázacích vět v češtině z hlediska historického
Zdrojový dokument: Svěrák, František. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 325-328
Rozsah
325-328
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence