K vyjadřování modality tázacích vět v češtině z hlediska historického

Source document: Svěrák, František. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 325-328
Extent
325-328
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document