Рабочие итоги симпозиума

Název: Рабочие итоги симпозиума
Zdrojový dokument: Mrázek, Roman. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 391-393
Rozsah
391-393
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence