Meziválečné období (1918-1938)

Zdrojový dokument: Vlašínová, Vlasta. Česká recepce V.G. Korolenka : příspěvek k dějinám českého překladu. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1975, pp. 63-79
Rozsah
63-79
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document