Výsledky československé balkanistické historiografie

Název: Výsledky československé balkanistické historiografie
Variantní název:
  • Результаты, достигнутые чехословацкой балканистской историографией
    • Rezul'taty, dostignutyje čechoslovackoj balkanistskoj istoriografijej
  • Ergebnisse der tschechoslowakischen balkanistischen Historiographie
    • Rezul'taty, dostignutyje čechoslovackoj balkanistskoj istoriografijej
  • Achievements of Czechoslovak balkanistic historiography
    • Rezul'taty, dostignutyje čechoslovackoj balkanistskoj istoriografijej
Zdrojový dokument: Romportlová, Marta. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 8-20
Rozsah
8-20
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence