Výsledky československé balkanistické historiografie

Title: Výsledky československé balkanistické historiografie
Variant title:
  • Результаты, достигнутые чехословацкой балканистской историографией
    • Rezul'taty, dostignutyje čechoslovackoj balkanistskoj istoriografijej
  • Ergebnisse der tschechoslowakischen balkanistischen Historiographie
    • Rezul'taty, dostignutyje čechoslovackoj balkanistskoj istoriografijej
  • Achievements of Czechoslovak balkanistic historiography
    • Rezul'taty, dostignutyje čechoslovackoj balkanistskoj istoriografijej
Source document: Romportlová, Marta. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 8-20
Extent
8-20
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license