Československá literární balkanistika v posledních letech

Název: Československá literární balkanistika v posledních letech
Variantní název:
  • Развитие чехословацкой литературоведческой балканистики за последние годы
    • Razvitije čechoslovackoj literaturovedčeskoj balkanistiki za poslednije gody
  • Die tschechoslowakische literarische Balkanistik in den letzten Jahren
    • Razvitije čechoslovackoj literaturovedčeskoj balkanistiki za poslednije gody
  • Recent Czechoslovak studies in Balkan literatures
    • Razvitije čechoslovackoj literaturovedčeskoj balkanistiki za poslednije gody
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 21-27
Rozsah
21-27
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence