Československá literární balkanistika v posledních letech

Title: Československá literární balkanistika v posledních letech
Variant title:
  • Развитие чехословацкой литературоведческой балканистики за последние годы
    • Razvitije čechoslovackoj literaturovedčeskoj balkanistiki za poslednije gody
  • Die tschechoslowakische literarische Balkanistik in den letzten Jahren
    • Razvitije čechoslovackoj literaturovedčeskoj balkanistiki za poslednije gody
  • Recent Czechoslovak studies in Balkan literatures
    • Razvitije čechoslovackoj literaturovedčeskoj balkanistiki za poslednije gody
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 21-27
Extent
21-27
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license