Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století)

Název: Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století)
Variantní název:
  • Балканские государства и народности в средние века
    • Balkanskije gosudarstva i narodnosti v srednije veka
  • Die balkanischen Staaten und Nationalitäten in Mittelalter
    • Balkanskije gosudarstva i narodnosti v srednije veka
  • Balkan states and nationalities in the Middle Ages
    • Balkanskije gosudarstva i narodnosti v srednije veka
Zdrojový dokument: Havlík, Lubomír Emil. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 56-80
Rozsah
56-80
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence