Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století)

Title: Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století)
Variant title:
  • Балканские государства и народности в средние века
    • Balkanskije gosudarstva i narodnosti v srednije veka
  • Die balkanischen Staaten und Nationalitäten in Mittelalter
    • Balkanskije gosudarstva i narodnosti v srednije veka
  • Balkan states and nationalities in the Middle Ages
    • Balkanskije gosudarstva i narodnosti v srednije veka
Source document: Havlík, Lubomír Emil. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 56-80
Extent
56-80
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license