Havlík, Lubomír Emil

Varianty jmen:

Havlík, Lubomír Emil (preferováno)
Havlík, Lubomír
Havlík, Lubomír E.
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 35.

Kapitola
A. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 11–45.

Kapitola
Annales Moraviae Magnae. In: Magnae Moraviae fontes historici. V, [Indices]. 1977, s. 139–187.

Kapitola
B. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 47–316.

Kapitola
Havlík, Lubomír Emil. Balkánské státy a národnosti ve středověku : (k problematice jejich formování v 7.-15. století). In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 56–80.

Kapitola
C. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 317–345.

Kapitola
Commentarii et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 442–451.

Kapitola
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Commentarìi et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 450–463.

Článek
Havlík, Lubomír Emil. Constantine and Methodius in Moravia : (the role played by the Byzantine mission in the political relations of Great Moravia to the Franconian Empire, Byzantium and to the Roman Curia.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, roč. 13, č. C11, s. 27–50.

Kapitola
Diplomata. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 13–134.

Kapitola
Epistolae. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 135–278.

Kapitola
Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 440–441.

Kapitola
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 446–449.

Kapitola
Index authorum. In: Magnae Moraviae fontes historici. V, [Indices]. 1977, s. 109–123.

Kapitola
Index fontium. In: Magnae Moraviae fontes historici. V, [Indices]. 1977, s. 125–138.

Kapitola
Index nominum gentium populorumque. In: Magnae Moraviae fontes historici. V, [Indices]. 1977, s. 69–79.

Kapitola
Index nominum geographicorum. In: Magnae Moraviae fontes historici. V, [Indices]. 1977, s. 35–67.

Kapitola
Index personarum historicarum. In: Magnae Moraviae fontes historici. V, [Indices]. 1977, s. 91–107.

Kapitola
[Leges - Textus iuridici]. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 11–363.

Článek
Havlík, Lubomír Emil. Nové pohledy na genezi státu ve slovanském prostředí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 31–41.

Kapitola
Havlík, Lubomír Emil. Osídlení Balkánu Slovany a byzantská historiografie. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 48–58.