Kořeny charvátské redakce církevní slovanštiny

Název: Kořeny charvátské redakce církevní slovanštiny
Variantní název:
  • Корни хорватского типа старославянского языка
    • Korni chorvatskogo tipa staroslovjanskogo jazyka
  • Die Wurzeln der kroatischen Redaktion des Kirchenslawischen
    • Korni chorvatskogo tipa staroslovjanskogo jazyka
  • The roots of the Croatian version of Church Slavonic
    • Korni chorvatskogo tipa staroslovjanskogo jazyka
Zdrojový dokument: Večerka, Radoslav. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 325-334
Rozsah
325-334
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence