Kořeny charvátské redakce církevní slovanštiny

Title: Kořeny charvátské redakce církevní slovanštiny
Variant title:
  • Корни хорватского типа старославянского языка
    • Korni chorvatskogo tipa staroslovjanskogo jazyka
  • Die Wurzeln der kroatischen Redaktion des Kirchenslawischen
    • Korni chorvatskogo tipa staroslovjanskogo jazyka
  • The roots of the Croatian version of Church Slavonic
    • Korni chorvatskogo tipa staroslovjanskogo jazyka
Source document: Večerka, Radoslav. Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). Dorovský, Ivan (Editor). Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1976, pp. 325-334
Extent
325-334
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license