Sympozium "Literatura, umění a revoluce"

Zdrojový dokument: Jelínková, Jana. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 281-288
Rozsah
281-288
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document