Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji

Název: Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji
Zdrojový dokument: Grochowski, Maciej. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 47-51
Rozsah
47-51
Typ
Článek
Jazyk
polsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence