Grochowski, Maciej

Varianty jmen:

Grochowski, Maciej (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Grochowski, Maciej. Elipsa, kondensacja a interpretacja semantyczna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, roč. 25, č. A24, s. 67–71.

Článek
Grochowski, Maciej. O wyróżnianiu jednostek opisu semantyki leksykalnej. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, roč. 30, č. A29, s. 31–37.

Článek
Grochowski, Maciej. Program metodologiczny opisu partykuł. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 77–88.

Kapitola
Grochowski, Maciej. Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, s. 47–51.