Grochowski, Maciej

Name variants:

Grochowski, Maciej (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Grochowski, Maciej. Elipsa, kondensacja a interpretacja semantyczna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1976, vol. 25, iss. A24, pp. 67–71.

Article
Grochowski, Maciej. O wyróżnianiu jednostek opisu semantyki leksykalnej. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, vol. 30, iss. A29, pp. 31–37.

Article
Grochowski, Maciej. Program metodologiczny opisu partykuł. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, vol. 33, iss. A32, pp. 77–88.

Chapter
Grochowski, Maciej. Struktura semantyczna decyzji - próba interpretacji. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 47–51.