Aktualizační prostředky a jejich vzájemné vztahy

Název: Aktualizační prostředky a jejich vzájemné vztahy
Zdrojový dokument: Novotný, Jiří. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 83-86
Rozsah
83-86
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence