Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině

Název: Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině
Zdrojový dokument: Večerka, Radoslav. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 117-125
Rozsah
117-125
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence