Vzájemné vztahy formální morfologie a derivace z hlediska možností automatické slovotvorné analýzy

Název: Vzájemné vztahy formální morfologie a derivace z hlediska možností automatické slovotvorné analýzy
Zdrojový dokument: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 17-19
Rozsah
17-19
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence