Osolsobě, Klára

Varianty jmen:

Osolsobě, Klára (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29.

Článek
Osolsobě, Klára. 70. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc.. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 236.

Článek
Osolsobě, Klára. 80. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc.. Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 1, s. 62–63.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 20–44.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Automatická morfologická analýza a strojový slovník češtiny. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 13–14.

Článek
Osolsobě, Klára. Automatické rozpoznávání a generování určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 31–48.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Bibliografie. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 195–200.

Článek
Pala, Karel; Osolsobě, Klára. Czech stem dictionary. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. 51–60.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Deriv – softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 45–54.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Derivační slovník deverbativ analyzovaných typů. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 186–189.

Článek
Osolsobě, Klára. Deriváty na -čí: gramatika, slovník a korpus. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 115–127.

Článek
Osolsobě, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 59–70.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Formální popisy deverbativních jmen tvořených od slovesného tvaru, od slovesného kmene a od slovesného základu (kořene). In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 55–168.

Článek
Osolsobě, Klára. Formální pravidla derivace deverbativ na -č. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 121–135.

Článek
Osolsobě, Klára; Pala, Karel; Rychlý, Pavel. Frekvence vzorů českých substantiv : (na materiálu ČNK). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 77–94.

Článek
Osolsobě, Klára. Hypokoristika v Korpusu soukromé korespondence KSK. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, roč. 54, č. A53, s. 125–136.

Článek
Osolsobě, Klára. Korpus soukromé korespondence (KSK) z hlediska morfologického značkování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 185–199.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Kvantitativní analýza automaticky generovaných dat. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 169–185.

Článek
Osolsobě, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 33–50.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Poděkování. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 5.

Článek
Osolsobě, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 201–218.

Kapitola
Osolsobě, Klára. Pravidelnost derivace a strojové zpracování přirozeného jazyka. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 15–16.

Kapitola
Osolsobě, Klára. [Přílohy]. In: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. 2011, s. 201–220.

Článek
Osolsobě, Klára. Profesor Karel Pala : in memoriam. Linguistica Brunensia. 2023, roč. 71, č. 1, s. 93–94.

Článek
Osolsobě, Klára. Šedesátiny doc. PhDr. Zdeňky Hladké, Dr.. Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 87–89.