Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty

Název: Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty
Zdrojový dokument: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 20-44
Rozsah
20-44
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence