Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty

Title: Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty
Source document: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 20-44
Extent
20-44
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license