The morphology of the Czech verb and verb derived nouns and adjectives as a problem of the formal description and automatic analysis of the Czech language

Název: The morphology of the Czech verb and verb derived nouns and adjectives as a problem of the formal description and automatic analysis of the Czech language
Zdrojový dokument: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 193-194
Rozsah
193-194
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A