Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty?

Název: Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty?
Variantní název:
  • Language and literature, linguistics and literary criticism: the reconstitution of the lost unity?
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 4-15
Rozsah
4-15
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autor přítomné studie věnované jubileu významného lingvisty Romana Mrázka analyzuje tradice filologické jednoty v minulosti i několik současných pokusů o "novou filologii" ze strany literární vědy a lingvistiky na knize A. Korabljova a na lingvistických sbornících a studiích.
The author of the present study devoted to the jubilee of the significant linguist Roman Mrázek analyzes the traditions of the philological unity in the past as well as several contemporary attempts at "new philology" from the sphere of literary criticism and linguistics linked with a book by A. Korablev and by several linguistic volumes and studies.