Musicologica Brunensia 2012, roč. 47, č. 2

Obrázek
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
1212-0391
Ústav FF MU
Page Title
[3]-8 Approaching Bartok's [i.e. Bartók's] notation in terms of authenticity Celhoffer, Martin | pdficon
Page Title
[9]-15 Skladanie diferencií, alebo, Hudba medzi Cseres, Jozef | pdficon
Page Title
[17]-22 Smyčcové kvartety Jana Nováka Flašar, Martin | pdficon
Page Title
[23]-47 Softwarové umění: programování excesu Horáková, Jana | pdficon
Page Title
[49]-64 Pražské působení ukrajinského muzikologa Fedora Steška Kalina, Petr | pdficon
Page Title
[65]-71 Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice Macek, Petr | pdficon
Page Title
[73]-77 Inventář hudebnin farního kostela v Novem Jičíně z roku 1630 Maňas, Vladimír | pdficon
Page Title
[79]-87 Heinrich Schenker: teoretik a editor Spurný, Lubomír | pdficon
Page Title
[89]-93 K Husově komponování s dvanáctitónovou řadou Vysloužil, Jiří | pdficon
Page Title
[95]-106 Ke genezi Janáčkova smyčcového kvartetu "Listy důvěrné" Zahrádka, Jiří | pdficon
hidden section Bronislaw Huberman
Page Title
[107]-118 Bronislaw Huberman Židek, Adam | pdficon