2

Title: Musicologica Brunensia
Rok: 2012
Ročník: 47
Číslo: 2
Rok vydání
2012
ISSN
1212-0391
Ústav FF MU
Title Document
Approaching Bartok's [i.e. Bartók's] notation in terms of authenticity | [3]–8
Celhoffer, Martin
PDF
Title Document
Skladanie diferencií, alebo, Hudba medzi | [9]–15
Cseres, Jozef
PDF
Title Document
Smyčcové kvartety Jana Nováka | [17]–22
Flašar, Martin
PDF
Title Document
Softwarové umění: programování excesu | [23]–47
Horáková, Jana
PDF
Title Document
Pražské působení ukrajinského muzikologa Fedora Steška | [49]–64
Kalina, Petr
PDF
Title Document
Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice | [65]–71
Macek, Petr
PDF
Title Document
Inventář hudebnin farního kostela v Novem Jičíně z roku 1630 | [73]–77
Maňas, Vladimír
PDF
Title Document
Heinrich Schenker: teoretik a editor | [79]–87
Spurný, Lubomír
PDF
Title Document
K Husově komponování s dvanáctitónovou řadou | [89]–93
Vysloužil, Jiří
PDF
Title Document
Ke genezi Janáčkova smyčcového kvartetu "Listy důvěrné" | [95]–106
Zahrádka, Jiří
PDF
hidden section Bronislaw Huberman
Title Document
Bronislaw Huberman | [107]–118
Židek, Adam
PDF