Graeco-Latina Brunensia 2012, roč. 17, č. 2

Obrázek
Název čísla
Sborník na počest Jarmily Bednaříkové
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
1803-7402 (print)
2336-4424 (online)
Poznámka
  • Curaverunt Irena Radová a Daniela Urbanová
Page Title
[5]-7 Jarmila Bednaříková, illustris femina bona, dicendi perita Kysučan, Lubor | pdficon
Page Title
[9]-16 Bibliografie Jarmily Bednaříkové za roky 1968–2012 | pdficon
Články
Page Title
[17]-24 Visigothae versus Ostrogothae Blažek, Václav | pdficon
[25]-40 Did Socrates write? The evidence of Dion of Prusa (Or. 54.4, 55.12–13) and Epictetus (Diss. 2.1.32). Franek, Juraj | pdficon
[41]-55 Guglielmo Raimondo Moncada between the Jewish and the Christian mystical tradition Herůfek, Jan | pdficon
[57]-67 The religio-political change in the reign of Augustus: the disappearance of public prodigies Chalupa, Aleš | pdficon
[69]-77 Is there a parody between Seneca and Petronius? Jašková, Nina | pdficon
[79]-94 Pseudohildegardino proroctví Insurgent gentes v českém kontextu. Srovnání textu Prophecia beate Hildegardis de fratribus minoribus z třeboňského rukopisu a Apologie Konráda Waldhausera Kaderová, Jana | pdficon
[95]-109 Antika v baroku – kulisa nebo živý pramen? Antická tradice v barokní době a její využití na příkladu barokních slavností v cisterciáckém klášteře ve Žďáře Kysučan, Lubor | pdficon
[111]-115 Ut hirpus satietur hircusque integer seruetur Machajdíková, Barbora; Blažek, Václav | pdficon
[117]-130 Trials with religious and political charges from the Principate to the Dominate Melounová, Markéta | pdficon
[131]-147 Debere in complement clauses Mikulová, Jana | pdficon
[149]-161 Eschatologie Ovidienne et la poetique de Bernard le Clunisien : (antechrist et aetas aurea dans l'oeuvre [i.e. l'œuvre] De contemptu mundi) Nechutová, Jana | pdficon
[163]-169 Příjmení typu Bednařík v češtině Pleskalová, Jana | pdficon
[171]-179 Ennius's collection Satura(e) Poláková, Mariana | pdficon
[181]-204 Volumen secretorum Aulae regiae a související cisterciácké sbírky zázraků Pumprová, Anna | pdficon
[205]-213 Anatomical adjectives with the components -ideus and -formis Šimon, František; Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
[215]-228 Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen Švanda, Libor | pdficon
[229]-235 Poznámky ke starořeckým dialektům se zaměřením na hláskové a morfologické diferenční jevy ve vztahu k attičtině Bartoněk, Antonín | pdficon
Page Title
[237] Graeco-Latina Brunensia | pdficon
Page Title
[238]-[239] Podmínky přijímání příspěvků | pdficon