Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera

Název: Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera
Zdrojový dokument: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 96-152
Rozsah
96-152
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Obecná charakteristika původního jihoslovanství -- Dominantní aspekty bosenské problematiky v tvorbě a aktivitách Strossmayera a Račkého -- Rački o historické a národní příslušnosti Bosny -- Střetávání křesťanství a islámu jako podstata východní otázky a bosenští muslimové -- Předhradí i most: úloha Chorvatů a Jihoslovanů v dějinách a řešení východní otázky -- Mezi Vídní a Bělehradem: vývoj postojů tvůrců ideologie jihoslovanství k postavení Bosny v dobové politice
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence