Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů

Obrázek
Přispěvatel
Klápště, Jan (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Rok vydání
2007
Rozsah
167 s.
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 2
ISBN
807308144X
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 494771
Poznámka
  • Vydání knihy Heleny Březinové "Textilní výroba v českých zemích ve 13.–15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů" umožnila Grantová agentura České republiky podporou projektu Doktorandská škola archeologie (reg. č. 404/03/H046).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7 I. | Úvod | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
8-9 II. | Dějiny bádání o historickém vývoji textilní výroby | pdf icon Březinová, Helena
hidden-section Přehled pramenů
Page Chapter number Title
10-18 III. | Přehled pramenů | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
19-61 IV. | Soupis archeologických nálezů dokládajících textilní výrobu na území Čech, Moravy a Slezska | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
62-95 V. | Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
96-98 VI. | Importované textilní výrobky | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
99-101 VII. | Srovnání raně středověké a vrcholně středověké textilní produkce v českých zemích | pdf icon Březinová, Helena
hidden-section Závěrečné shrnutí
Page Chapter number Title
102-104 VIII. | Závěrečné shrnutí | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
105-106 IX. | Slovník základních pojmů z textilní terminologie | pdf icon Březinová, Helena
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
107-114 X. | Prameny a literatura | pdf icon Březinová, Helena
hidden-section Seznam vyobrazení
Page Chapter number Title
115-118 XI. | Seznam vyobrazení | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
119-138 XII. | Summary : Textile manufacture in the Czech Lands in the 13th-15th centuries: understanding textile production on the basis of archaeological finds | pdf icon Březinová, Helena
hidden-section Obrazová příloha
Page Chapter number Title
139-167 XIII. | Obrazová příloha | pdf icon Březinová, Helena
Page Chapter number Title
[168] PhDr. Helena Březinová, Ph.D. : [o autorce] | pdf icon