Dějiny bádání o historickém vývoji textilní výroby

Název: Dějiny bádání o historickém vývoji textilní výroby
Zdrojový dokument: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Klápště, Jan (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Praha: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2007, pp. 8-9
Rozsah
8-9
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence