Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2

Název: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2
Přispěvatel
Měřínský, Zdeněk (editor)
Klápště, Jan (editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
147 s.
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum; 2
ISBN
9788021056718
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 701914
Anotace
  • Sborník je výběrem z příspěvků odpřednášených na doktorandských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR: Moravskoslezská škola doktorských studií. Autoři článků jsou posluchači doktorského studijního programu vědních oborů archeologie a antropologie na Masarykově univerzitě. V úvodu sborníku prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., jako řešitel projektu, krátce charakterizuje jeho vývoj, glosuje jednotlivé doktorské semináře a také obsah samotné publikace. Sborník obsahuje 19 článků. V příspěvcích se čtenář může dozvědět něco ze života paleolitika Jana Kniese, údaje o osídlení Moravy v mladší době kamenné, zajímavosti o zpracovatelích kovů a jejich výrobcích z doby bronzové, nebo také informace o moravské populaci v raném či vrcholném středověku.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 3–4
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden-section Zum Gellet
Chapter number Title Custom text
Zum Gellet | 5–6
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
Seznam autorů | 7
PDF
Chapter number Title Custom text
Vývoj na území Zemplína v závere neolitu | 8–15
Attresová, Mária
PDF
Chapter number Title Custom text
Archeologická expozice jako prostředek komunikace | 16–24
Dolák, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
Petrografická a geochemická charakteristika obsidiánových zdrojů v Turecku s ohledem na obsidiánové artefakty z Tell Arbid Abyadu v Sýrii | 25–33
Drápalová, Radka; Přichystal, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Rozbor výzdoby keramiky ze sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou na lokalitě Znojmo-Novosady | 34–53
Hájek, Zdeněk
PDF
Chapter number Title Custom text
K otázce horákovské "expanze" do oblasti lužických popelnicových polí | 54–65
Holubová, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Asymetrie kostí horní končetiny u jedince z Pohanska u Břeclavi | 66–71
Konášová, Kateřina; Drozdová, Eva; Smrčka, Václav
PDF
Chapter number Title Custom text
Přehled mineralogických metod použitelných pro studium provenience štípané křišťálové industrie | 72–83
Kontár, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
Pilníkářská rukodělná produkce a její závěrečná fáze v obci Křižánky na česko-moravském pomezí | 84–92
Michalička, Václav
PDF
Chapter number Title Custom text
Analýza sídelních strategií mladopaleolitických lovců v oblasti Brněnska a Vyškovska | 93–108
Mlejnek, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu | 109–116
Novák, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
K problematice vesnického domu na Hané | 117–123
Novotný, Martin
PDF
Chapter number Title Custom text
Velkomoravská keramika z Břeclavi-Pohanska - Jižního předhradí | 124–135
Pokorná, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
Jsem znamením lásky, neodhazuj mě : příspěvek k symbolice středověkého šperku | 136–141
Šlancarová, Věra
PDF
hidden-section Zkratky
Chapter number Title Custom text
Zkratky | 142–143
PDF