Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice

Obrázek
Přispěvatel
Jeřábková, Alena (Editor)
Křížová, Alena (Editor)
Kříž, Pavel (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
239 s.
Edice
  • Etnologické studie; 10
ISBN
9788021055841
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 692343
Anotace
  • V souboru studií nazvaném "Lidová výtvarná kultura" se autor pokouší naznačit možnosti hledání odlišných cest při studiu rozmanitých otázek o obsahu a rozsahu národopisného i mezioborového bádání všech relevantních kategorií výtvarného umění a dalších estetických aktivit lidových vrstev. Vychází při tom nezřídka z úvah terminologických, které by měly přispívat k nalézání společného odborného jazyka a usnadňovat tak dorozumívání mezi odbornými i ostatními interesenty.
Poznámka
  • Podpořeno Ministerstvem kultury České republiky, program Podpora tradiční lidové kultury, projekt č. 13 – 11763/2010 – LK/ORNK.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
6-7 Předmluva | pdf icon Jeřábek, Richard
hidden-section Ediční poznámka
Page Chapter number Title
8 Ediční poznámka | pdf icon Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel
Terminologické a teoretické studie
Page Chapter number Title
11-18 Lidové umění a výtvarná kultura lidu : (pojmoslovné úvahy) | pdf icon Jeřábek, Richard
19-27 Výtvarná kultura : (miniterminologie) | pdf icon Jeřábek, Richard
28-36 Výtvarná kultura lidu : (pokus o systematizaci lidového a zlidovělého umění) | pdf icon Jeřábek, Richard
37-42 Dichotomie: lidové a zlidovělé umění | pdf icon Jeřábek, Richard
43-46 Lidová tradice jako zboží : (glosy k poznávání procesu profesionalizace a komercializace lidové kultury a umění) | pdf icon Jeřábek, Richard
47-51 Století folklorismu : dva příklady použití pojmu folklorismus na počátku 20. století | pdf icon Jeřábek, Richard
52-56 Marginálie k interdisciplinárnímu postavení národopisu povšechně a ke vztahu národopisu a historie umění konkrétně | pdf icon Jeřábek, Richard
Ikonografické a metodologické studie
Page Chapter number Title
59-63 Odraz běhu života ve zlidovělé ikonografii : (na příkladu české lidové kultury) | pdf icon Jeřábek, Richard
64-74 Dub – Eiche – Makk – Encina : k filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě | pdf icon Jeřábek, Richard
75-94 Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky | pdf icon Jeřábek, Richard
95-106 Neznámé zlidovělé obrazy Trojice s třemi obličeji z Čech a Moravy | pdf icon Jeřábek, Richard
107-118 O původu jednoho zlidovělého pojetí motivu Svaté Trojice | pdf icon Jeřábek, Richard
119-133 Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez a další ve zlidovělé podobě | pdf icon Jeřábek, Richard
134-140 České rukopisné a malované knihy z přelomu 18. a 19. století : (poznámky k metodologii studia zlidovělé ikonografie) | pdf icon Jeřábek, Richard
141-153 Velkopolsko nebo Morava? : etuda z bádání o lidové grafice | pdf icon Jeřábek, Richard
154-168 Zlidovělé dřevořezy ve sbírkách Moravské galerie : inventarizace a pokus o klasifikaci | pdf icon Jeřábek, Richard
169-175 Slovo v obraze – Slovo jako obraz | pdf icon Jeřábek, Richard
176-186 K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků | pdf icon Jeřábek, Richard
187-202 Betlémové archy – jeden z příkladů unifikace a komercializace zlidovělé tvorby | pdf icon Jeřábek, Richard
203-216 Herkules, Daniel nebo Samson? : příspěvek k ikonografii, k problému lidovosti a etnicity figurálních úlů | pdf icon Jeřábek, Richard
217-225 Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech | pdf icon Jeřábek, Richard
226-233 Lidové nástěnné malby v karpatské oblasti | pdf icon Jeřábek, Richard
Page Chapter number Title
234-236 Richard Jeřábek : (14. 5. 1931 Rožnov pod Radhoštěm – 14. 10. 2006 Palermo, Sicílie) | pdf icon Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel
hidden-section Resumé
Page Chapter number Title
237-238 Resumé | pdf icon Jeřábek, Richard
hidden-section Editorial note
Page Chapter number Title
239 Editorial note | pdf icon Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel