Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice

Název: Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice
Přispěvatel
Jeřábková, Alena (editor)
Křížová, Alena (editor)
Kříž, Pavel (editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
239 s.
Edice
  • Etnologické studie; 10
ISBN
9788021055841
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 692343
Anotace
  • V souboru studií nazvaném "Lidová výtvarná kultura" se autor pokouší naznačit možnosti hledání odlišných cest při studiu rozmanitých otázek o obsahu a rozsahu národopisného i mezioborového bádání všech relevantních kategorií výtvarného umění a dalších estetických aktivit lidových vrstev. Vychází při tom nezřídka z úvah terminologických, které by měly přispívat k nalézání společného odborného jazyka a usnadňovat tak dorozumívání mezi odbornými i ostatními interesenty.
Poznámka
  • Podpořeno Ministerstvem kultury České republiky, program Podpora tradiční lidové kultury, projekt č. 13 – 11763/2010 – LK/ORNK.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 6–7
Jeřábek, Richard
PDF
hidden-section Ediční poznámka
Chapter number Title Custom text
Ediční poznámka | 8
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel
PDF
Terminologické a teoretické studie
Chapter number Title Custom text
Lidové umění a výtvarná kultura lidu : (pojmoslovné úvahy) | 11–18
Jeřábek, Richard
PDF
Výtvarná kultura : (miniterminologie) | 19–27
Jeřábek, Richard
PDF
Výtvarná kultura lidu : (pokus o systematizaci lidového a zlidovělého umění) | 28–36
Jeřábek, Richard
PDF
Dichotomie: lidové a zlidovělé umění | 37–42
Jeřábek, Richard
PDF
Lidová tradice jako zboží : (glosy k poznávání procesu profesionalizace a komercializace lidové kultury a umění) | 43–46
Jeřábek, Richard
PDF
Století folklorismu : dva příklady použití pojmu folklorismus na počátku 20. století | 47–51
Jeřábek, Richard
PDF
Marginálie k interdisciplinárnímu postavení národopisu povšechně a ke vztahu národopisu a historie umění konkrétně | 52–56
Jeřábek, Richard
PDF
Ikonografické a metodologické studie
Chapter number Title Custom text
Odraz běhu života ve zlidovělé ikonografii : (na příkladu české lidové kultury) | 59–63
Jeřábek, Richard
PDF
Dub – Eiche – Makk – Encina : k filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě | 64–74
Jeřábek, Richard
PDF
Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky | 75–94
Jeřábek, Richard
PDF
Neznámé zlidovělé obrazy Trojice s třemi obličeji z Čech a Moravy | 95–106
Jeřábek, Richard
PDF
O původu jednoho zlidovělého pojetí motivu Svaté Trojice | 107–118
Jeřábek, Richard
PDF
Leonardo da Vinci, Cranach d. Ä., Rubens, Velázquez a další ve zlidovělé podobě | 119–133
Jeřábek, Richard
PDF
České rukopisné a malované knihy z přelomu 18. a 19. století : (poznámky k metodologii studia zlidovělé ikonografie) | 134–140
Jeřábek, Richard
PDF
Velkopolsko nebo Morava? : etuda z bádání o lidové grafice | 141–153
Jeřábek, Richard
PDF
Zlidovělé dřevořezy ve sbírkách Moravské galerie : inventarizace a pokus o klasifikaci | 154–168
Jeřábek, Richard
PDF
Slovo v obraze – Slovo jako obraz | 169–175
Jeřábek, Richard
PDF
K českým analogiím v ikonografii a funkci zlidovělých tisků | 176–186
Jeřábek, Richard
PDF
Betlémové archy – jeden z příkladů unifikace a komercializace zlidovělé tvorby | 187–202
Jeřábek, Richard
PDF
Herkules, Daniel nebo Samson? : příspěvek k ikonografii, k problému lidovosti a etnicity figurálních úlů | 203–216
Jeřábek, Richard
PDF
Determinanty vývoje lidové malby a grafiky v Karpatech | 217–225
Jeřábek, Richard
PDF
Lidové nástěnné malby v karpatské oblasti | 226–233
Jeřábek, Richard
PDF
Chapter number Title Custom text
Richard Jeřábek : (14. 5. 1931 Rožnov pod Radhoštěm – 14. 10. 2006 Palermo, Sicílie) | 234–236
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel
PDF
hidden-section Resumé
Chapter number Title Custom text
Resumé | 237–238
Jeřábek, Richard
PDF
hidden-section Editorial note
Chapter number Title Custom text
Editorial note | 239
Jeřábková, Alena; Křížová, Alena; Kříž, Pavel
PDF