Tvrze na Rokycansku

Název: Tvrze na Rokycansku
Variantní název:
  • Fortified manor houses in the Rokycansko region
  • Festen in der Region Rokycany
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 445-459
Rozsah
445-459
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Rokycansku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou prezentovány rozbory formálních i prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval fortified manor houses in the Rokycansko region, based on both previous research and new non-invasive research at several locations. The article presents analyses of the form and spatial properties of the manor houses, their connection with the local settlement network and their property structure.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Interdisciplinarní výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií (SGS-2012-075).
Der vorliegende Beitrag entstand unter Förderung des Projekts Interdisziplinäre Erforschung archäologischer Artefakte mithilfe moderner Technologien (SGS-2012-075).