Novák, David

Varianty jmen:

Novák, David (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Novák, David; Vařeka, Pavel. A Late-Medieval manor farm in Rovný (Rokycany District, Pilsen Region). Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 211–227.

Článek
Hasil, Jan; Novák, David. Diskontinuity historické archeologie v Čechách? : několik poznámek ke studiu středověkých elit. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 831–853.

Článek
Novák, David. Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 463–489.

Článek
Novák, David. Dvory, dvorce nebo sídla – k otázce sociálního vymezení elit ve středověku. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 125–149.

Článek
Hasil, Petr; Novák, David; Hasil, Jan. Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 179–205.

Článek
Novák, David. Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostředí. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 7–27.

Článek
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Berounsku. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 491–506.

Článek
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Kladensku. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 439–471.

Článek
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Rakovnicku. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 507–533.

Článek
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Rokycansku. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 445–459.