Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě

Název: Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě
Variantní název:
  • The death of the Sauersack/Rolava mine (Sokolov district) : the decline of a mining plant through the prism of interdisciplinary research
  • Der Tod der Grube Sauersack (Rolava), Bez. Sokolov (Falkenau) : der Untergang eines Bergwerkbetriebes aus fachübergreifender Sicht
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 179-205
Rozsah
179-205
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek prezentuje průběžné výsledky výzkumných aktivit Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a bakalářského úkolu řešeného od roku 2014 na Katedře historie UJEP v Ústí nad Labem formou případové studie k problematice zániku a archeologizace důlního závodu Sauersack/Rolava (okr. Sokolov). Ten byl vybudován za účelem těžby a prvotního zpracování cínové rudniny v rámci válečného úsilí třetí říše, která zde nasadila na nucené práce válečné zajatce mnoha evropských národností. Po roce 1945 nebyly těžební a úpravnické práce obnoveny a v únoru 1946 padlo rozhodnutí o demontáži upotřebitelného vybavení a uzavření dolu. Od léta 1947 se tak areál závodu i přilehlého zajateckého tábora postupně mění v archeologickou lokalitu.
This contribution p resents r esults yielded so farby research activities of the Archaeological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, and a bachelor's degree thesis started in 2014 at the Department of History of Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem in the form of a case study devoted to the decline and archaeologization of the Sauersack/Rolava mining plant (Sokolov district). The plant was established in order to mine and smelt tin ores, as part of the Third Reich military endeavours. Forced labour in the mine was performed by prisoners of war of many European nationalities. After 1945 the mining and smelting activities were not resumed and in February 1946 the Czechoslovak government decided to have the mining equipment dismantled and to close the mine down. In summer 1947, the complex of the mining plant and the adjacent POW camp started to turn into an archaeological site.