1

Title: Archaeologia historica
Rok: 2015
Ročník: 40
Číslo: 1
Rok vydání
2015
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština).
Title Document
Obnova torz architektúry ako špecializovaná architektonická disciplína | 7–39
Gregorová, Jana; Chovancová, Lýdia; Ondrejková, Zuzana; Škrinárová, Alexandra
PDF
Title Document
Praha archeologická : koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy | 41–55
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav
PDF
Title Document
Památková péče o torzální architekturu ve Zlínském kraji | 57–75
Vrla, Radim
PDF
Title Document
Stavební materiál hradu Špilberk a jeho vývoj | 77–87
Navrátil, Aleš; Martinisková, Monika; Petřík, Jan; Všianský, Dalibor
PDF
Title Document
Loštická keramika z archeologického výzkumu brněnského hradu Špilberka | 89–97
Měchurová, Zdeňka
PDF
Title Document
Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla (okres Rimavská Sobota) | 99–113
Botoš, Alexander
PDF
Title Document
Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013 : piata a šiesta výskumná sezóna | 115–129
Bielich, Mário
PDF
Title Document
Model vývoje valečovské sídelní aglomerace | 131–147
Gabriel, František
PDF
Title Document
Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec) | 149–161
Baierl, Petr; Musil, Jan; Netolický, Petr
PDF
Title Document
Příspěvek k poznání tvrziště v Českých Libchavách na Ústeckoorlicku | 163–177
Vích, David
PDF
Title Document
Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě | 179–205
Hasil, Petr; Novák, David; Hasil, Jan
PDF
Title Document
Archeologický výskum reformovaného kostola na zemplínskom Hradisku | 207–219
Tajkov, Peter
PDF
Title Document
Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku | 221–245
Hanuš, Martin
PDF
Title Document
Význam reliktů dopravního pohybu při interpretaci velkomoravského hradiště u Bojné (okres Topoľčany) | 247–265
Cendelín, Dušan; Bolina, Pavel
PDF
Title Document
Vodní mlýn jako objekt archeologického výzkumu | 267–293
Galusová, Lucie
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Vzpomínka na PhDr. Jiřího Mertu | 295–298
Unger, Josef
PDF
K osmdesátým narozeninám PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc. | 298–306
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zdeněk Klanica, 28. 11. 1938 – 29. 7. 2014 | 306–310
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
Zpráva o XLVI. mezinárodní konferenci archeologie středověku v Prešově | 311–312
Valášková, Lucie
PDF
[Beljak, Ján et. al. Pustý hrad vo Zvolene, Dolný hrad 2009-2014] | 312–313
Beljak Pažinová, Noémi
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 315–318
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [322]–[323]
PDF