Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách

Název: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách
Variantní název:
  • A lace from a funeral gown of a Czech queen made by the technique of board weaving
  • Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 299-313
Rozsah
299-313
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá detailním průzkumem textilní techniky tkaní na destičkách, kterou byla zhotovena hedvábná tkanice zdobená zlatým a hedvábným přidaným vzorujícím útkem tvořícím geometrický motiv. Velmi zdobná borta zřejmě původně patřila k živůtku ženských šatů, pravděpodobně Anny Falcké, které byly nalezeny v královské kryptě v katedrále sv. Víta. Vedle historického a textilně technologického průzkumu je prezentováno i experimentální zhotovení napodobeniny tkanice s přidanými útky.
This contribution is devoted to detailed analysis of the technique of board weaving, employed in the manufacture of a silk lace decorated with added gold and silk wefts making up a geometrical motif. The decorative border probably belonged with the bodice of a dress, possibly of Queen Anne of Bavaria, found in the royal crypt of St. Vitus Cathedral at Prague Castle. The article presents the results of historical and technological research, as well as experimental manufacture of a replica of a lace with added wefts.