Summary

Zdrojový dokument: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 204-207
Rozsah
204-207
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document