Summary

Title: Summary
Source document: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 204-207
Extent
204-207
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A