Vlček, Radomír

Name variants:

Vlček, Radomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Article
Vlček, Radomír. Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy. Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 155–166.

Chapter
Vlček, Radomír. Literatura. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 200.

Chapter
Vlček, Radomír. Nové Rusko. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 105–183.

Chapter
Vlček, Radomír. Obsah. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 3–4.

Chapter
Vlček, Radomír. Od moskevského státu k sankt petěrburskému impériu. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 37–104.

Article
Vlček, Radomír. Pravoslaví v pojetí ruských slavjanofilů 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, vol. 55, iss. C53, pp. 73–85.

Chapter
Vlček, Radomír. První Romanovci. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 18–36.

Chapter
Vlček, Radomír. Rejstřík. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 186–199.

Chapter
Vlček, Radomír. Resumé. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 201–203.

Article
Vlček, Radomír. Ruský konzervatismus přelomu 19. a 20. století. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 2, pp. 57–71.

Article
Vlček, Radomír. Ruský stát a ruská pravoslavná církev v prvních desetiletích 19. století : ruská identita od Kutuzova po Uvarova. Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 49–69.

Chapter
Vlček, Radomír. Summary. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 204–207.

Chapter
Vlček, Radomír. Úvodní zamyšlení. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 5–17.

Chapter
Vlček, Radomír. Závěr. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 184–185.

Article
Vlček, Radomír. Между революцией и контрреволюцией: личность Лавра Корнилова. Новая русистика. 2014, vol. 7, iss. 1, pp. 151–169.

Chapter
Vlček, Radomír. Содержание. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, pp. 208–211.