Sociálně patologické jevy v profesi sociálního pedagoga

Zdrojový dokument: Lojdová, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 46-[74]
Rozsah
46-[74]
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Sociální norma (Definice sociální normy) -- Druhy sociálních norem -- Sankce a sociální kontrola -- Sociální deviace -- Sociální patologie -- Příčiny sociálních deviací a sociálně patologických jevů (Biologické příčiny sociálních deviací; Psychologické příčiny sociálních deviací; Sociální teorie sociálních deviací; Bio-psycho-sociální model) -- Místo závěru: sociální pedagog jako agent sociální kontroly
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document