Roman Jakobson

Obrázek
Přispěvatel
Mikulášek, Miroslav (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
1996
Rozsah
529 s.
Edice
  • Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; 4
ISBN
8021014377
Jazyk
anglicky
česky
polsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 143982
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvodem
Page Chapter number Title
[11]-13 Úvodem | pdf icon Mikulášek, Miroslav; Kšicová, Danuše
I. Dílo Romana Jakobsona – metodologie – teorie
Page Chapter number Title
[17]-28 Roman Jakobson and the Czech poetists language is not a prison house | pdf icon Winner, Thomas Gustav
[29]-40 Jakobson's world: his dialogue with Peirce implications for American ethnology | pdf icon Portis-Winner, Irene
[41]-49 Moderna a postmoderna : (k otázce plurality a komplexnosti v současné teorii literatury) | pdf icon Mathauser, Zdeněk
[51]-60 Symmetry devices in phonology, grammar, poetics | pdf icon Gadet, Françoise
[61]-72 Jakobsonian phonology between iconicoty and mathematical set theory | pdf icon Schooneveld, Cornelis Hendrik van
[73]-84 The functions of language and the literary genres | pdf icon Stankiewicz, Edward
[85]-93 Roman Jakobson i kwestia poetyki nowożytnej i postnovożytnej | pdf icon Czaplejewicz, Eugeniusz
[95]-106 Миф как парадигма сознания и бытия | pdf icon Mikulášek, Miroslav
[107]-112 Mýtus a inspirace | pdf icon Franěk, Jiří
[113]-126 Žánrová funkce motivů šílenství v ruské literatuře 19. století | pdf icon Pospíšil, Ivo
[127]-137 Projekce principu soumeznosti na osu výběru : (malá variace na Jakobsonovo velké téma) | pdf icon Kubínová, Marie
[139]-143 Jakobson a Baudelairovy "Kočky" | pdf icon Fryčer, Jaroslav
[145]-153 K pojmoslovné iniciativě ruské "formální školy" | pdf icon Svatoň, Vladimír
[155]-159 Malá Jakobsonova retraktace, aneb, O moudrosti Moudrosti starých Čechů a nemoudrosti vlastní | pdf icon Osolsobě, Ivo
[161]-169 Roman Jakobson v kontextu české slavistiky 20. let | pdf icon Zelenka, Miloš
[171]-179 Roman Jakobson a Československo | pdf icon Kuldanová, Pavlína
[181]-185 Trojí setkání s Romanem Jakobsonem | pdf icon Weimann, Josef Mojmír
II. Epochy a směry
Page Chapter number Title
[189]-197 Древнерусские инспирации литературы русского модерна | pdf icon Kovačičová, Oľga
[199]-206 Manýrismus, zejména renesanční | pdf icon Kopecký, Milan
[207]-212 K interpretacím baroka | pdf icon Mathauserová, Světla
[213]-220 Космос как метамодели мира : (к отношению классического и модернистического типов культуры) | pdf icon Lejderman, Naum Lazarevič
[221]-228 Поэтика русского модернизма и раннего авангарда : (импульсы Романа Якобсона) | pdf icon Kšicová, Danuše
[229]-243 Утопический элемент символистского мышления о жанрах и "формах искусства" | pdf icon Cymborska-Leboda, Maria
[245]-256 Далекое озеро "Чад" Николя Гумилева : (к эволюции акмеистической поэтики) | pdf icon Basker, Michael
[257]-263 Satira v české avantgardě | pdf icon Pešta, Pavel
[265]-274 Balkánská avantgarda a některé její zvláštnosti | pdf icon Dorovský, Ivan
III. Poezie
Page Chapter number Title
[277]-284 Tradice československého básnictví Velké Moravy | pdf icon Matějka, Ladislav
[285]-290 Zu den kosmogonischen und etologischen Sagen und Mythen als den altesten Genres der uralten finnisch-ugrischen Poesie | pdf icon Pražák, Richard
[291]-306 Восприятие художником произведения искусства: сонет Вяч. Иванова и часть симфонической поэмы О. Респиги "Римские фонтаны", посвященные фонтану Треви | pdf icon Žekulin, Nicholas G.
[307]-313 Odtrh, mýtus a montáž : poznámky k "Morovému sloupu" Jaroslava Seiferta | pdf icon Schwarz, Wolfgang Friedrich
IV. Drama a divadlo
Page Chapter number Title
[317]-322 Jakobson and his concept of medieval drama | pdf icon Schamschula, Walter
[323]-329 Teatr pamięci Tadeusza Kantora wóbec tradycji rosyjskiej początku XX veku | pdf icon Brzoza, Halina
[331]-337 Martinů a moderní divadlo | pdf icon Pečman, Rudolf
1. Malé a střední žánrové formy
Page Chapter number Title
[341]-349 Specifika žánru Komenského Kšaftu umírající matky, jednoty bratrské, ve srovnání s testamenty moravských feudálů | pdf icon Skutil, Jan
[351]-356 Русский экспресионистический рассказ : (несколько методологических заметок) | pdf icon Dohnal, Josef
[357]-362 Пародия и цитация в "Сентименатльных повестях" М. Зощенко | pdf icon Goller, Ágota N.
[363]-369 Прекрасное "косноязычие" Андрея Платонова в рассказе "Фро" | pdf icon Talickaja, Jelizaveta
[371]-378 Funkce dialogu v Caragialeově črtě | pdf icon Šrámek, Jiří
[379]-389 От иронии к абсурду : (к поэтике "новой волны") | pdf icon Binová, Galina Pavlovna
[391]-398 Литература или порнография? | pdf icon Porter, Robert
[399]-407 Поэтика современного литературного апокрифа | pdf icon Volkov, A. R.
[409]-427 Ocalić podmiotowość : para-epistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej (na przykładzie "Listów do Jerzego" M. Kuncewiczowej i "Huraganu listopadowego" B. Hrabala) | pdf icon Kardyni-Pelikánová, Krystyna
[429]-438 Современное восприятие жанра сказки : (онтогенетический подход) | pdf icon Lepilová, Květuše
2. Román
Page Chapter number Title
[441]-450 Виды и функции ретроспекции в романе XX века | pdf icon Kopystjanskaja, Nonna Fominična
[451]-468 Ancient myth in Merezhkovsky's Napoleon | pdf icon Pachmuss, Temira
[469]-478 Феномен Петербурга Андрея Белого : роман и эссе : (фрагмент) | pdf icon Chałacińska-Wiertelak, Halina
[479]-493 Жанр романа мастера (по роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита") | pdf icon Kámán, Erzsébet
[495]-509 О некоторыцх жанровых особенностях чешского романа 20-х-30-х годов XX века в свете поэтики Р. Якобсона | pdf icon Malevič, Oleg Michajlovič
[511]-517 Повествовательная перспектива мистификации в романе Владимира Набокова | pdf icon Pechal, Zdeněk
[519]-529 Topic parallelism in Joseph Roth's text of Hiob: Roman eines einfachen Mannes | pdf icon Rostinsky, Joseph N.