Podoby prekladovej produkcie umeleckej literatúry na Slovensku v rokoch 1990-1996

Název: Podoby prekladovej produkcie umeleckej literatúry na Slovensku v rokoch 1990-1996
Zdrojový dokument: Eliáš, Anton. Slovakistika v české slavistice. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, pp. 84-93
Rozsah
84-93
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence