Podoby prekladovej produkcie umeleckej literatúry na Slovensku v rokoch 1990-1996

Title: Podoby prekladovej produkcie umeleckej literatúry na Slovensku v rokoch 1990-1996
Author: Eliáš, Anton
Source document: Eliáš, Anton. Slovakistika v české slavistice. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, pp. 84-93
Extent
84-93
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license