Eliáš, Anton

Name variants:

Eliáš, Anton (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Chapter
Eliáš, Anton. Na margo problematiky literárnej historiografie v českej a slovenskej reflexii. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 31–37.

Chapter
Eliáš, Anton. Podoby prekladovej produkcie umeleckej literatúry na Slovensku v rokoch 1990-1996. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, pp. 84–93.

Article
Eliáš, Anton. К вопросу трех словацких переводов Евгения Онегина А.С. Пушкина. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 1, pp. 17–26.