Facebook není nástrojem přímého marketingu

Název: Facebook není nástrojem přímého marketingu
Variantní název:
  • Facebook isn't a tool of direct marketing
Zdrojový dokument: ProInflow. 2012, roč. 4, č. 1, s. 14-27
Rozsah
14-27
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V současnosti působí na Facebooku celá řada českých knihoven. Úspěšnost jejich propagace v tomto prostředí je sice různá, ale obecně spíše nižší. Hlavním důvodem je zejména nepochopení samotné podstaty působení na Facebooku, čímž je komunikace a vytváření vztahů, nikoli přímý marketing. Řada knihoven propaguje především své služby, zdroje a akce, ale už méně komunikuje s fanoušky o čemkoliv jiném, "více mluví, než-li poslouchá". Výzvy k interakci jsou většinou velmi obecné a často se střídají fráze typu "Co tomu říkáte?" nebo "Líbí se vám to?". Také možnosti získávání fanoušků nejsou plně využity a většina českých knihoven se pohybuje kolem hranice 200 fanoušků, výrazně méně lidí pak se stránkou aktivně komunikuje. Tento článek by měl nabídnout rady a doporučení pro úspěšnou komunikaci na Facebooku, zdůraznit další možnosti získávání fanoušků a upozornit na chyby, kterých se české knihovny dopouští.
Currently there are several Czech libraries active on Facebook. The level of their success in this environment differs, but is generally rather low. The main reason is especially misunderstanding the essence of Facebook presence, i.e. communication and creation of relationships, not direct marketing. Many libraries mostly advertise their services, resources and events, but they do less communication with their fans on any other subjects. They do "more talking than listening". They ask for interaction usually in a general way and often use phrases like "What do you think about it?" or "Do you like it?". Moreover, they do not fully leverage possibilities for recruiting more fans and many libraries have about 200 fans. The number of people actively communicating with the page is significantly lower. This article should offer tips and recommendations for successful communication on Facebook, emphasize other possibilities of recruiting fans and warn about mistakes of Czech libraries.