Facebook není nástrojem přímého marketingu

Title: Facebook není nástrojem přímého marketingu
Variant title:
  • Facebook isn't a tool of direct marketing
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 1, pp. 14-27
Extent
14-27
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V současnosti působí na Facebooku celá řada českých knihoven. Úspěšnost jejich propagace v tomto prostředí je sice různá, ale obecně spíše nižší. Hlavním důvodem je zejména nepochopení samotné podstaty působení na Facebooku, čímž je komunikace a vytváření vztahů, nikoli přímý marketing. Řada knihoven propaguje především své služby, zdroje a akce, ale už méně komunikuje s fanoušky o čemkoliv jiném, "více mluví, než-li poslouchá". Výzvy k interakci jsou většinou velmi obecné a často se střídají fráze typu "Co tomu říkáte?" nebo "Líbí se vám to?". Také možnosti získávání fanoušků nejsou plně využity a většina českých knihoven se pohybuje kolem hranice 200 fanoušků, výrazně méně lidí pak se stránkou aktivně komunikuje. Tento článek by měl nabídnout rady a doporučení pro úspěšnou komunikaci na Facebooku, zdůraznit další možnosti získávání fanoušků a upozornit na chyby, kterých se české knihovny dopouští.
Currently there are several Czech libraries active on Facebook. The level of their success in this environment differs, but is generally rather low. The main reason is especially misunderstanding the essence of Facebook presence, i.e. communication and creation of relationships, not direct marketing. Many libraries mostly advertise their services, resources and events, but they do less communication with their fans on any other subjects. They do "more talking than listening". They ask for interaction usually in a general way and often use phrases like "What do you think about it?" or "Do you like it?". Moreover, they do not fully leverage possibilities for recruiting more fans and many libraries have about 200 fans. The number of people actively communicating with the page is significantly lower. This article should offer tips and recommendations for successful communication on Facebook, emphasize other possibilities of recruiting fans and warn about mistakes of Czech libraries.
References
[1] APPELTAUEROVÁ, Lucie, Eliška HUTNÍKOVÁ, Martina KADLECOVÁ a Adam ZBIEJCZUK. Česko na sociálních sítích. In: H1.cz [online]. 8.11.2011 [cit. 2013-01-09]. Dostupné z: http://www.h1.cz/studie-cesko-v-socialnich-sitich

[2] BROOKS, Rich. What Is A Facebook Landing Page and Why Do I Need One? In: Flyte [online]. 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://www.flyteblog.com/flyte/2011/08/what-is-a-facebook-landing-page-and-why-do-i-need-one.html

[3] COHEN, David. STUDY: How Facebook Incentives Boost Brands 38%. In: All Facebook [online]. September 19th, 2011 11:00 AM [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: http://www.allfacebook.com/facebook-incentives-2011-09

[4] CRISTI. 30 Creative Facebook landing pages. In: Indeziner [online]. March 24th, 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://indeziner.com/design/30-creative-facebook-landing-pages/

[5] DOČEKAL, Daniel. Jaké rozměry obrázků budete na Facebooku potřebovat, zejména v nové TIMELINE. JustIT.cz [online]. 3. 3. 2012 [cit. 2012-03-03]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2012/03/03/jake-rozmery-obrazku-budete-na-facebooku-potrebovat-zejmena-v-nove-timeline/

[6] GLEN. The Highest Converting Facebook Page I've Ever Seen. ViperChill [online]. February 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://www.viperchill.com/facebook-fan-page/

[7] GRANT, Linda. Are brands becoming over-reliant on Facebook for social marketing?. Marketing [online]. Nov 2, 2011 [cit. 2012-01-05]. ISSN 0025-3650‎. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/906037045?accountid=15518

[8] HACKER, Pavel. Kupón, sleva, incentiva. In: Tyinternety.cz [online]. 28.07.2011 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/reklama/kupon-sleva-incentiva-4400

[9] HANNA, Richard, Andrew ROHM a Victoria L. CRITTENDEN. We're all connected: The power of the social media ekosystem. Business Horizons [online]. May–June 2011, vol. 54, iss. 3, s. 265–273 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000243 | DOI 10.1016/j.bushor.2011.01.007

[10] HAYDON, John. 29 Tips to Improve Your Nonprofit Website's Landing Pages. John Haydon [online]. September 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://www.johnhaydon.com/2011/05/29-tips-improve-your-nonprofit-websites-landing-pages/

[11] CHAN, Christopher. Using online advertising to increase the impact of a library Facebook page. Library Management [online]. 2011, Vol. 32 Iss: 4/5, s. 361 - 370 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0143-5124&volume=32&issue=4&articleid=1926032&show=html&PHPSESSID=ec3k9qi4h3obbasvqe5rub47n6

[12] IDUGBOE, Douglas. How to Use Social Media for Direct Marketing. In: Smedio [online]. 6th Jun 11 11:05 am [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://smedio.com/2011/06/06/how-to-use-social-media-for-direct-marketing/

[13] Kangaroo Express Finds Its Voice. Convenience Store News [online]. 11/7/2011, vol. 47, iss. 14, s. 72-75 [cit. 2012-01-09]. ISSN 0194-8733. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=68621464&site=eds-live

[14] KNIHOVNA UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Exkurze – knihovna. In: Facebook [online]. Srpen 2009 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.117811768826.98919.117391358826

[15] KNIHOVNA UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fotka týdne. In: Facebook [online]. 5. ledna 2012 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150507880313827

[16] Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. In: Facebook [online]. ©2012 [cit. 2012-03-03]. Dostupné z: http://www.facebook.com/knihovnautb

[17] NM INCITE. Why do Facebook users… A Nielsen/McKinsey Company [online]. December 19th, 2011 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.nmincite.com/?p=6051

[18] SEX. In: Facebook [online]. 5. prosince 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: https://www.facebook.com/sex.knihovna/posts/210782748996026

[19] SCHONFELD, Erik. It's Not Easy Being Popular. 77 Percent Of Facebook Fan Pages Have Under 1,000 Fans. In: TechCrunch [online]. Saturday, November 28th, 2009 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: http://techcrunch.com/2009/11/28/facebook-fan-pages-77-percent/

[20] SMITH, Mari. How to Better Engage Facebook Fan Page 'Fans'. In: SocialMedia Examiner [online]. January 26, 2010 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://www.socialmediaexaminer.com/how-to-better-engage-facebook-fan-page-fans/

[21] ViperChill. In: Facebook [online]. ©2012 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: https://www.facebook.com/ViperChill

[22] VISIBLI. A Study of Fan Engagement on Facebook Pages. In: Visibli [online]. April 19, 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://visibli.com/reports/fbstudy

[23] ZBIEJCZUK, Adam. MediaTalk - January 2011, main stories. In: Media Education CEE [online]. January 2011 [cit. 2011-12-22]. Dostupné z: http://www.mediaed.cz/en/training/articles/9_mediatalk-january-2011-main-stories

[24] ZBIEJCZUK, Adam. Facebook: jednodušší, než se zdá. ProInflow [online]. Listopad 2011 [cit. 2012-01-09]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/820