Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště

Název: Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště
Variantní název:
  • Rescue archaeological research in the Vraclav hillfort bailey
  • Die archäologische Rettungsgrabung auf der Vorburg des Wratzlauer Burgwalls
Autor: Vích, David
Přispěvatel
Urbanová, Kristýna (ilustrátor)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 143-158
Rozsah
143-158
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 2014 proběhl záchranný archeologický výzkum na předhradí raně středověkého hradiště v k. ú. Vraclav (Pardubický kraj). Výzkum vyvolalo sesvahování stěny někdejšího lomu na opuku nad čp. 112 spojené se záborem plochy předhradí. Bylo prozkoumáno sedm objektů zahloubených do skalního podloží datovaných do 11.–12. století a splachová vrstva z mladšího úseku raného středověku.
Rescue archaeological research was conducted in 2014 in the bailey of an early-medieval hillfort in the Vraclav cadastral zone (Pardubice Region). The research was triggered by the slide of a wall of a former plaener quarry above house no. 112, connected with the development of the bailey area. Seven features sunken in rocky subsoil and dated to the 11th–12th centuries were investigated, as well as a sheet-wash layer from the later period of the early Middle Ages.
Note
Kresebná dokumentace nemovitých objektů a situací D. Vích (nivelety v bpv); kresby všech movitých nálezů K. Urbanová.
Zeichendokumentation unbeweglicher Objekte und Situationen D. Vích (Gradienten im Baltischen Höhensystem); Zeichnungen aller beweglichen Funde K. Urbanová.